Dzisiaj jest

piątek,
08 grudnia 2023

(342. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
24581174

Wyszukiwanie

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE I EKONOMICZNE

ZA ROK 2021

Trzemeszno, 31.01.2021 r.

 

 1. Ze względu na pandemię w bieżącym roku, podobnie jak w roku poprzednim, w okresie Bożego Narodzenia nie była możliwa wizyta duszpasterska kapłanów w mieszkaniach Parafian. Z tego powodu zapraszaliśmy Parafian z poszczególnych ulic i miejscowości na Mszę św. do kościoła. Z tego też powodu w ostatnich dwóch latach nie była możliwa aktualizacja dotycząca liczby wiernych w naszej parafii. Jednak biorąc pod uwagę ilość chrztów i pogrzebów z tego okresu, można w przybliżeniu podać liczbę 9400 osób.

 2. Chrzty w 2021 r. - 74 (dla porównania: w 2020 – 89, w 2019 – 93, w 2018 – 119, 2017 – 145, 2016 – 118, 2015 – 100, 2014 r. – 103, w 2013 r. – 108; około 40% dzieci ze związków niesakramentalnych.

 3. Pogrzeby: w 2021 r. - 134 (w 2020 r. - 125, w 2019 r. – 106, we wcześniejszych latach podobnie – około 100 – 110);

 4. Śluby – znaczny spadek liczby par zawierających sakramentalny związek małżeński: w 2021 r. - 25 par (w 2020 r. – 36 par, w 2019 – 37 par, w 2018 – 41, w 2012 – 54; 2009 – 81);

 5. Do I Komunii św. w 2021 r. przystąpiło 122 dzieci (+ 6 dzieci z Trzemżala) (w ostatnich latach podobna liczba dzieci); w minionym roku ze względu na epidemię I Komunia była przełożona na czerwiec.

 6. Bierzmowania w 2021 nie było ze względu na przeniesienie tego sakramentu do klasy I szkoły ponadpodstawowej.

 7. Posługa u chorych: odwiedziny odbywają się co miesiąc z wyjątkiem wakacji w I sobotę miesiąca. Przed epidemią odwiedzaliśmy co miesiąc około 80 chorych i starszych; ostatnio jest zgłoszonych 43 chorych do posługi sakramentalnej w I sobotę miesiąca. W minionym roku z powodu epidemii nie było Mszy św. z udzielaniem sakramentu namaszczenia. Cały czas można zgłaszać wizyty u chorych w nagłych przypadkach.

 8. Każdego roku w październiku są liczeni wierni przybywający na niedzielną Mszę św. W 2020 r. liczenie nie odbyło się, ponieważ obowiązywał limit wiernych obecnych w kościele. W minionym roku takie liczenie odbyło się 26 września.

  1. Obecnych było 1850 osób, co stanowi około 24,5% zobowiązanych (w 2019 r. - 2342 osoby, co stanowiło ok. 30,83% zobowiązanych, w 2018 r. – 30,7%, w 2017 r. – 33%, w 2016 r. – 35%)

  2. Komunię św. przyjęły 834 osoby, co stanowi 45% obecnych (w 2019 r. - 989 osób, co stanowiło ponad 42% obecnych, w 2018 – podobnie, w 2017 r. – 40%, w 2016 – 37,5%, w 2015 r. – 37% obecnych).

 9. Spostrzeżenia duszpasterskie:

  1. Epidemia i związane z nią konieczne obostrzenia spowodowały utrudnienia w dostępie do życia sakramentalnego. Przez cały czas obowiązywania limitów wiernych w kościele, tzn. do 20 czerwca, transmitowaliśmy na parafialnym Facebooku Mszę św. w niedziele i święta o godz. 10.00. 20 czerwca 2021 r. została zniesiona dyspensa Ks. Prymasa dotycząca obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii. Przypominamy, że obecnie limity nie dotyczą osób zaszczepionych. Dlatego zachęcając do szczepień zapraszamy do udziału w niedzielnej Eucharystii przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, tzn. dezynfekcji rąk przy wejściu i zakładaniu maseczki. Jak widać z powyższych danych, nie wszyscy po obostrzeniach powrócili do coniedzielnego uczestnictwa we Mszy św. Ufamy, że po ustąpieniu pandemii powrócą.

  2. Bardzo martwi ciągle malejąca liczba ślubów. Zapewne znacząco wpływa na to epidemia. Ale niezależnie od niej, ta liczba maleje od wielu lat. Pragniemy więc przypomnieć, że dla katolika życie w związkach niesakramentalnych, zarówno w tzw. wolnych związkach jak i w związkach cywilnych, jest grzechem uniemożliwiającym otrzymanie rozgrzeszenia i przystępowanie do Komunii świętej, a także uniemożliwia dopuszczenie do godności chrzestnej i chrzestnego.

  3. Niepokojąca jest duża liczba osób umierających bez przyjęcia sakramentów świętych. W ubiegłym roku ze 134 osób zmarłych, tylko 46 przed śmiercią przyjęło sakramenty święte, co stanowi 34%. Wiele z nich nie miało możliwości przystąpienia do sakramentów z powodu epidemii gdy umierały na oddziałach covidowych. Ale prawdą jest też, że w wielu przypadkach rodzina nie myśli o tym, by poprosić księdza do osoby chorej. Uwrażliwiamy więc na tę kwestię. W każdej chwili można poprosić o wizytę księdza z parafii, a gdy chory jest w szpitalu, można poprosić pielęgniarkę o wezwanie kapelana, by udzielił sakramentów świętych. Troska o to, by umierać w stanie łaski uświęcającej powinna być fundamentalną troską osoby wierzącej.

 10. Inicjatywy duszpasterskie zrealizowane w 2021 r.:

  1. Z powodu epidemii w 2021 r. nie odbyły się Orszak Trzech Króli, pielgrzymki młodzieży do Gniezna i na Lednicę i Lednica Seniora. Do czerwca nie odbywały się spotkania grup parafialnych. Cieszymy się, że wraz z nowym rokiem szkolnym można było wznowić spotkania scholi dziecięcej, oazy młodzieżowej i spotkania dla kandydatów do bierzmowania oraz dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.

  2. Dobrym rozwiązaniem było zorganizowanie głównej Mszy św. w Boże Ciało na zewnątrz przy bazylice. To sprawiło, że mogło w niej uczestniczyć bardzo wielu parafian. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.

  3. W czerwcu odbyła się wycieczka ministrantów i lektorów nad morze.

  4. W pierwszej połowie roku odbywały się co miesiąc wykłady Ks. prof. Bogdana Czyżewskiego na temat cudów eucharystycznych. Od października w każdy I poniedziałek miesiąca ponad 20 – osobowa grupa parafian uczestniczy w wykładach Ks. prof. Czyżewskiego o bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim, które odbywają się w Gnieźnie. Organizatorem tych wyjazdów jest trzemeszeński oddział Stowarzyszenia Civitas Christiana.

  5. Stowarzyszenie Civitas Christiana zorganizowało pielgrzymkę do sanktuarium św. Józefa do Kalisza.

  6. Po rocznej przerwie spowodowanej epidemią udało się zorganizować festyn parafialny, w którym wzięło udział wielu Parafian. Cały dochód z tego wydarzenia przekazano na leczenie dwuletniej Olgi, na które trzeba było zebrać 9 mln zł. Z naszego festynu przekazaliśmy na ten cel 18,5 tys. zł.

  7. Był zorganizowany wyjazd do Gniezna na uroczystość dziękczynienia Bogu za beatyfikację Kard. Stefana Wyszyńskiego.

  8. Jesienią zorganizowano pielgrzymkę na Janą Górę.

  9. W październiku odbyła się renowacja rekolekcji ewangelizacyjnych. Przez cały tydzień odbywały się spotkania prowadzone przez Ks. Rafała Jarosiewicza ze świeckimi ewangelizatorami ze Szkoły Nowej Ewangelizacji

  1. Młodzież oazowa zorganizowała Noc Świętych, a zespół Voce di Dio zaduszki.

  2. Przed Bożym Narodzeniem zorganizowaliśmy akcję przygotowania paczek dla parafian potrzebujących pomocy (było ich 111).

  3. Nasz chór parafialny wznowił działelność.

  4. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia odbyło się kolędowanie z naszymi zespołami parafialnymi.

  5. Parafialny Zespół Caritas sprowadził i wydał ponad 22 tony żywności.

 1. Inicjatywy duszpasterskie w 2022 r. będą zależały od sytuacji epidemicznej. Już udało się zorganizować Orszak Trzech Króli. Na lipiec planowana jest pielgrzymka śladami św. Pawła na Cypr, która została odwołana w 2021 r. Jeśli sytuacja pozwoli, zorganizujemy też pielgrzymkę krajową. Będziemy kontynuować wyjazdy na wykłady Ks. prof. Bogdana Czyżewskiego. Planujemy też wycieczkę Liturgicznej Służby Ołtarza oraz festyn parafialny. Kontynuacją rekolekcji ewangelizacyjnych będą „Wieczory chwały”; pierwszy odbył się w minionym tygodniu.

 2. Kulminacyjnym wydarzeniem w tym roku będzie nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które będziemy przeżywać w dniach: 4 – 5 grudnia. Niebawem rozpoczniemy duchowe przygotowanie do wizyty Matki Bożej.

 3. Bierzmowanie młodzieży z klas I szkół ponadpodstawowych planowane jest na Uroczystość Zesłania Ducha Św., czyli 5 czerwca podczas Mszy św. o godz. 11.30. Pierwsza Komunia jest planowana dla 8 maja dla SP2 i 15 maja dla SP1.

 4. Przychody i rozchody w 2021 r. (stan na dzień 31.12.2021 r.):

  1. Przychody: 1.008.102,32 zł, w tym:

    • ze składek zbieranych w czasie Mszy św. – 285.321,64 zł, (o ponad 70.000 zł więcej niż przed rokiem) (w tym składki inwestycyjne z 2. niedzieli miesiąca: 95.452,47;

    • z ofiar za chrzty, śluby i pogrzeby: 64.200,00 zł zł;

    • z kolędy (2021 r.): 84.380 zł;

    • z ofiar przekazanych na konto parafii i gotówką: 19.211,11 zł;

    • z opłat cmentarnych – 190.642,50 zł;

    • pozostały przychód dotyczy wpływów z dzierżaw, okazjonalnych ofiar i zbiórek przekazanych na różne cele charytatywne i kościelne.

  1. Rozchody: 787.240,32 zł, (saldo: 220.862,00) w tym:

    • Ważniejsze koszty i inwestycje przeprowadzone w 2021 r.:

     • remont latarni nad kaplicą św. Chrystusa Miłosiernego: 33.000,00 zł;

     • remont ogrodzenia bazyliki od strony pl. Kosmowskiego i od strony plebanii: 56.000,00 zł;

     • kostka brukowa na cmentarzu: 36.200,00 zł;

     • kostka brukowa przy garażach: 22.290,00 zł;

     • remont elewacji garaży: 34.000,00 zł;

     • wywóz śmieci z cmentarza 72.370,35 zł;

     • wycinka drzew na cmentarzu: 17.000,00 zł;

     • świadczenia diecezjalne 45.655,20 zł;

     • koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenie, ZUS i podatek): 173.006,04;

     • ostatnia rata za remont organów: 22.782 zł (całość: 91.128,00 zł);

     • na pomoc charytatywną: 23.538,22 (oprócz kwoty z festynu).

    • Pozostałe koszty dotyczą sprawowania liturgii, funkcjonowania biura parafialnego i plebanii oraz utrzymania kościoła i budynków parafialnych (m.in. energia elektryczna, opał itp.);

    • Wniosek na dofinansowanie prac remontowych we wnętrzu bazyliki złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2021 r. nie otrzymał akceptacji.

 1. Plany inwestycyjne na 2022 rok:

 • - Termomodernizacja Alumnatu – inwestycja z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pozyskana przez Archidiecezję Gnieźnieńską. Obecnie trwa doszacowywanie kosztorysów.
 • - Remont ścian bazyliki pod kopułą do wysokości drugiego gzymsu z renowacją polichromii i figur (koszt planowany: 1.838.184,15 zł; złożono wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie w wys. 1.300.000 zł);
 • - Budowa kolejnego odcinka chodnika na cmentarzu.
 1. Wszystkie działania inwestycyjne są prowadzone w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Kurią Metropolitalną.

 2. Finanse parafii:

  1. Parafia nie ma żadnych długów;

  2. zapłacono już świadczenia na rzecz Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Seminarium Duchownego na rok 2022 w wys. 45.655,20 zł.

  3. na koncie bankowym jest ok. 360.000 zł.

 3. Podziękowania:

 • księżom wikariuszom i księdzu dr. Przemkowi za ich pracę;
 • księżom kanonikom: Wojciechowi i Dariuszowi z Gniezna za pomoc w posłudze duszpasterskiej;
 • członkom Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz katechetkom za wszelką pomoc;
 • członkom Parafialnego Zespołu „Caritas” i osobom prowadzącym Poradnictwo Rodzinne za bezinteresowną pracę;
 • członkom stowarzyszeń i wspólnot z naszej parafii za modlitwę i życzliwość;
 • wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają inicjatywy duszpasterskie w naszej parafii;
 • Parafianom, którzy przekazali ofiary na inwestycje;
 • Strażakom oraz Parafianom, którzy dysponują sprzętem i możliwościami pomocy w przeprowadzaniu inwestycji za chętną i bezinteresowną pomoc;
 • ministrantom i lektorom, parafialnym zespołom muzycznym, psałterzystkom, panu kościelnemu, p. Jarkowi, panu organiście, pani Krystynie posługującej w biurze parafialnym, pani Wiesławie – gospodyni, panu Zdzisławowi;
 • wszystkim Parafianom za wykonane na rzecz parafii prace, za życzliwość, zainteresowanie życiem parafii i za wszelką pomoc zarówno duchową jak i materialną.

Święta

Piątek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny

Sonda