Dzisiaj jest

niedziela,
19 stycznia 2020

(19. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
9840927

Wyszukiwanie

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE I EKONOMICZNE

ZA ROK 2018

Trzemeszno, 17.02.2019 r.

       1.        Chodząc w tym roku po kolędzie pukaliśmy do 3310 mieszkań. Z tej liczby nie przyjęto nas w 512 mieszkaniach (462 były zamknięte, a w 50 odmówiono przyjęcia kolędy). Z tego wynika, że kolędę przyjęło ok. 84,53% rodzin naszej parafii (2,62% mniej niż przed rokiem).

       2.        W odwiedzonych przez księży domach mieszka 9715 osób (przed rokiem 9804 osoby).

       3.        W naszej parafii mieszka 445 osób samotnych.

       4.        Wśród goszczących nas parafian spotkaliśmy około 180 osób bezrobotnych (z roku na rok coraz mniej).

       5.        W odwiedzonych przez kapłanów domach mieszka 368 par żyjących w związkach niesakramentalnych (o 17 par więcej niż przed rokiem), z czego 212 par nie ma prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego (o 14 więcej niż przed rokiem).

       6.        Główne tematy poruszane na kolędzie:

 a) wiele osób wyrażało zadowolenie z inwestycji przeprowadzonych w 2018 r. w bazylice;

 b) pytano o możliwość zwiedzania podziemi: niebawem będą ogłoszone terminy zwiedzania;

 c)  pytano o przyczyny kapania wody pod kopułą: na wiosnę będzie poprawiona wentylacja (w czasie odbioru prac, przed rozbiórką rusztowania nie stwierdzono przeciekania wody – pojawia się to podczas deszczu zacinającego od strony południowej); podczas nagłej odwilży kapie skroplona para, która wcześniej była zamarznięta;

 d) pytano kiedy będzie remont pozostałej części wnętrza bazyliki (nie w tym roku, ponieważ trzeba dokończyć elewację zewnętrzną; do wnętrza wrócimy po zakończeniu remontu elewacji i to na miarę posiadanych środków);

 e)  pojawiają się pytania o to, czy zawiśnie w nawie głównej żyrandol (zawiśnie, ale po remoncie);

 f)   zwracano uwagę na rozmowy podczas konduktu pogrzebowego.

       7.        Chrzty w 2018 r. – 119 (dla porównania: w 2017 – 145, 2016 – 118, 2015 – 100, 2014 r. – 103, w 2013 r. – 108, z czego widać, że liczba urodzin w minionym roku znacznie wzrosła);

       8.        Pogrzeby w 2018 r. – 109 (2017 – 104,  2016 r. – 100, w 2015 r. – 121, w 2014 r. – 95 w 2013 r. – 108);

       9.        Śluby w 2018 r. – 41 par (w 2017 – 37, w 2016 r. – 48 par, w 2015 r. – 46, w 2014 r. – 42 pary, w 2013 r. – 39 par , 2012 – 54; 2009 – 81);

  10.        Do I Komunii św. w 2018 r. 164 dzieci (w 2017 – 174 dzieci; w 2016 – 116 dzieci, w 2015 – 121); w tym roku będzie znacznie mniej (48 dzieci);

  11.        Bierzmowanie w 2018 r. przyjęły 84 osoby (w 2017 – 90 osób, w 2016 r. – 82, w 2015 r. – 83, w 2014 r. – 86);

  12.        Posługa u chorych: co miesiąc z wyjątkiem wakacji (obecnie 89 chorych i starszych). Ok. 150 osób przyjęło sakrament namaszczenia na Mszy św. w dniu wizytacji kanonicznej 17.05.2018 r.

     13.       Udział w niedzielnej Mszy św. (21.10.2018 r.):

 a)  Obecnych było 2387 osób, co stanowi ok. 30,7% zobowiązanych (w 2017 r. – 2618, co stanowiło 33%, w 2016 r. – 2757, co stanowiło 35%, w 2015 r. – 2584, co stanowiło ok. 33%, w 2014 r. – 2853 osoby, ok. 36%)

 b)  Komunię św. przyjęło 1009 osób, co stanowi ponad 42% obecnych (w 2017 r. – 1049 osób, tj. 40%,  w 2016 – 1033 osoby, tj. 37,5%, w 2015 r. – 960 osób, tj. 37%, w 2014 r. – 948 osób, co stanowiło ok. 33% obecnych).

     14.       Spostrzeżenia duszpasterskie:

 a)  z roku na rok nieznacznie maleje liczba Parafian uczestniczących w niedzielnej Eucharystii (w tym roku niewiele ponad 30%, 5 lat temu 36%). Można też zaobserwować stały wzrost liczby tych uczestników Eucharystii, którzy przystępują do Komunii św., co świadczy o dojrzewaniu w wierze tych, którzy systematycznie przychodzą na Mszę św. Mam też taką smutną refleksję dotyczącą praktyk religijnych rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św., ponieważ znikają oni (wraz z dziećmi) z kościoła po uroczystości komunijnej – chodzą tylko po to, by dzieci zbierały podpisy. W tym roku spadek frekwencji jest zapewne spowodowany tym, że znacznie mniejsza grupa dzieci przygotowuje się do I Komunii św.

 b)  Młodzież coraz częściej wypisuje się z lekcji religii i to nie z powodu jakichś konfliktów z katechetami, ale z powodu zwykłego lenistwa. Pragnę podkreślić, że podpisanie oświadczenia o rezygnacji z lekcji religii jest równoznaczne z zanegowaniem religii katolickiej i osoba taka nie może ubiegać się o godność chrzestnego.

 c)Ciągle systematycznie wzrasta liczba związków niesakramentalnych, które nie mają kanonicznych przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Jak każdego roku przypominam, że dla ludzi wierzących życie w związku niesakramentalnym jest świadomym trwaniem w grzechu nieczystości oraz pozbawianiem siebie łaski Bożej.

     15.       Inicjatywy duszpasterskie zrealizowane w 2018 r.:

 a) Odbył się kolejny festyn parafialny, z którego dochód został przeznaczony i już częściowo przekazany na pomoc ludziom starszym i chorym;

 b) Młodzież przygotowała Misterium Męki Pańskiej;

 c)  Odbyła się Noc Świętych i Orszak Trzech Króli;

 d) odbyły się trzy pielgrzymki zagraniczne:  do Budapesztu,  na Ukrainę do Ziemi Świętej oraz pielgrzymki do Lichenia i na Jasną Górę;

 e) grupa młodzieży uczestniczyła w Lednickim Spotkaniu Młodych i grupa starszych parafian w Lednicy Seniora;

 f)   małżeństwa z Domowego Kościoła uczestniczyły w rekolekcjach;

 g) dzieci pierwszokomunijne były na pielgrzymce w Sanktuarium Narodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich;

 h) odbyła się wycieczka dla ministrantów i lektorów w góry;

 i)   parafia zorganizowała półkolonie;

 j)   przed Świętami Zmartwychwstania zorganizowana była zbiórka żywności na paczki dla rodzin potrzebujących pomocy: Parafialny Zespół Caritas obdarował paczkami 70 rodzin;

 k) przed Bożym Narodzeniem zorganizowano akcję przygotowania paczek dla parafian potrzebujących pomocy (było ich 110);

 l)   Parafialny Zespół Caritas sprowadził i wydał kilkanaście ton żywności.

     16.       Plany duszpasterskie na 2019 r.:

 a) 28 października 2019 r. przypada 50. Rocznica nadania naszemu kościołowi tytułu bazyliki mniejszej. Z tej okazji w sobotę, 9 listopada odbędzie się uroczystość z udziałem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Ks. Abp. Salvatore Pennacchio, Ks. Prymasa Wojciecha Polaka, Ks. Bp. Krzysztofa Wętkowskiego i Ks. Abp. Józefa Kowalczyka, Prymasa-Seniora.

 b) Kontynuacja spotkań w ramach Szkoły Słowa Bożego;

 c)  planowany jest kolejny festyn parafialny, z którego dochód będzie przeznaczony na cel charytatywny;

 d) będziemy kontynuowali akcje przygotowywania paczek świątecznych ;

 e) uroczystość I Komunii św. odbędzie się w niedzielę 12 maja (ze względu na małą liczbę dzieci tylko jedna niedziela i jedna grupa dla obu szkół);

 f)   sakrament bierzmowania będzie udzielony młodzieży z klas VIII oraz III gimnazjum 25 kwietnia;

 g) Msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia odbędzie się 13 maja;

 h) na początku wakacji  odbędzie się pielgrzymka śladami św. Pawła na Maltę.

 i)   na luty 2020 r. planowana jest pielgrzymka do Meksyku.

      17.      Przychody i rozchody w 2018 r. (stan na dzień 31.12.2018 r.):

 a)  Przychody: 3.415.670,90 zł, w tym:

                                                                   ·      ze składek zbieranych w czasie Mszy św. – 404.587,65 zł (w tym składki inwestycyjne z 2. niedzieli miesiąca: 107.737,28 zł);

                                                                   ·      z ofiar za chrzty, śluby i pogrzeby: 50.550 zł;

                                                                   ·      z kolędy: 66.150 zł. (2018), 68.920 zł (2019);

                                                                   ·      z ofiar dożynkowych – 3.260,00;

                                                                   ·      z opłat cmentarnych – 97.557 zł;

                                                                   ·      z ofiar na wkład własny w inwestycję dofinansowaną w ramach WRPO: 147.000 zł (w styczniu i lutym 2019: 50.420 zł)

                                                                   ·      dotacja w ramach WRPO – 2.192.753,50;

                                                                   ·      dotacja Gminy Trzemeszno: 180.000 zł;

                                                                   ·      pozostały przychód dotyczy wpływów z dzierżaw, okazjonalnych ofiar i zbiórek przekazanych na różne cele charytatywne i kościelne oraz do Kurii.

 b)  Rozchody: 3.443.008,08 zł, (saldo: minus 27.337,18) w tym:

                                                                   ·      Ważniejsze koszty i inwestycje przeprowadzone w 2018 r.:

·         remont prezbiterium i latarni ponad kopułą, poszerzenie wejścia do podziemi wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją wniosku: 2.817.820 zł

·         prace dodatkowe (wzmocnienie konstrukcji latarni, remont ścian i sufitu między kopułą a prezbiterium oraz renowacja ołtarza Marki Bożej Częstochowskiej): 155.000 zł

·         renowacja posadzki: 26.800 zł

·         wywóz śmieci z cmentarza 51.635,48 zł;

·         świadczenia diecezjalne 49.135,20 zł;

·         koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenie, ZUS i podatek): 102.594,65;

                                                                   ·      Pozostałe koszty, to świadczenia na cele kościelne i charytatywne, koszty zakupów dotyczących sprawowania liturgii, funkcjonowania biura parafialnego i plebanii oraz koszty utrzymania kościoła i budynków parafialnych (m.in. energia elektryczna itp.);

                                                                   ·      W styczniu i lutym 2019 r. zapłacono 70.000 zł za wykonane prace dodatkowe (pozostało do zapłacenia 30.578 zł)

      18.      Plany inwestycyjne na 2018 rok:

 a)  Kontynuacja remontu elewacji powyżej cokołu - elewacja północna: do wysokości drugiego gzymsu od wschodniej wieży do transeptu, do wysokości pierwszego gzymsu od transeptu do wieży zachodniej, transept cały, dwie latarnie na zwieńczeniach kaplic od strony wschodniej (jedna na elewacji południowej, jedna na elewacji północnej) i wymiana zniszczonych fragmentów rynien z rurami spustowymi na remontowanych fragmentach elewacji. Kosztorys opiewa na 560.387,75 zł. Parafia złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie inwestycji w wys. 400.000 zł (deklarowany wkład własny, to 160.387,75 zł)

 b)  Budowa kolejnego odcinka chodnika na cmentarzu.

 c)   Jak wiadomo, ubiegłoroczne plany zagospodarowania alumnatu nie powiodły się, umowa z Gminą została rozwiązana. Parafia będzie szukać innych sposobów zagospodarowania Alumnatu. W tym roku konieczny będzie remont Sali spotkań i toalet.

      19.      Wszystkie działania inwestycyjne są prowadzone w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Kurią Metropolitalną.

      20.      Finanse parafii:

 a)  Za wykonane prace dodatkowe należy zapłacić 30.578 zł;

 b)  na utrzymanie Seminarium Duchownego należy zapłacić 10.230 zł;

 c)   zapłacono już stałe świadczenia na rzecz Kurii i celów kościelnych na 2019 r. (38.905,20 zł)

 d)  na koncie bankowym jest ok. 60.000 zł.

      21.      Podziękowania:

 a)  księżom wikariuszom i księdzu rezydentowi za ich pracę;

 b)  członkom Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz katechetkom za wszelką pomoc;

 c)   członkom Parafialnego Zespołu „Caritas” i osobom prowadzącym Poradnictwo Rodzinne za bezinteresowną pracę;

 d)  członkom stowarzyszeń i wspólnot istniejących w naszej parafii za modlitwę i życzliwość;

 e)   wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają inicjatywy duszpasterskie w naszej parafii;

 f)    Parafianom, którzy przekazali ofiary na inwestycje;

 g)  Strażakom oraz Parafianom, którzy dysponują sprzętem i możliwościami pomocy w przeprowadzaniu inwestycji za chętną i bezinteresowną pomoc;

 h)  ministrantom i lektorom, parafialnym zespołom muzycznym, psałterzystkom, członkom chóru parafialnego, panu kościelnemu i jego pomocnikowi, panu organiście, pani Krystynie posługującej w biurze parafialnym, pani Wiesławie – gospodyni, panu Zdzisławowi;

 i)    wszystkim Parafianom za złożone ofiary, za wykonane na rzecz parafii prace, za życzliwość, zainteresowanie życiem parafii i za wszelką pomoc zarówno duchową jak i materialną.

Święta

Niedziela, II Tydzień zwykły
Rok A, II
Druga Niedziela zwykła

Sonda