Dzisiaj jest

czwartek,
07 grudnia 2023

(341. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
24581015

Wyszukiwanie

Ze Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej (Statuty III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej):

"Zgodnie ze wskazaniami Kościoła (por. kan. 536 KPK, KK31, KK37, DK9, DA26, ChL27) w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską (PRD), która stanowi organ doradczy proboszcza i jest miejscem aktywnego, współodpowiedzialnego zaangażowania świeckich w posłannictwo zbawcze Kościoła".

"W skład PRD wchodzą: proboszcz (z urzędu jest przewodniczącym), wikariusze, przedstawiciele katechetów, animatorzy grup apostolskich z parafii oraz katolicy świeccy, odznaczający się cechami moralnymi i umysłowymi czy charyzmatami przydatnymi w życiu wspólnoty parafialnej".

"Do zadań Rady należy m.in. pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii, wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalenia pracy parafialnej, uzyskanie mozliwej i pełnej diagnozy stanu religijno - moralnego parafii i pomoc w zaspokojeniu jej potrzeb".

 

Parafialna Rada Duszpasterska

parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie

 

 

Święta

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

Sonda