Rok 2013

10 - 17.11.2013 - pielgrzymka do Ziemi Świętej

47 osób uczestniczyło w Pielgrzymce Wiary do Ziemi Świętej, którą przygotowało Franciszkańskie Biuro Pielgrzymkowe Patron na zlecenie Biura Pielgrzymkowego Arcus. Duchowym opiekunem był Ks. Proboszcz Piotr Kotowski. Wyprawa rozpoczęła się poranną Mszą św. w kaplicy św. Faustyny. Następnie pielgrzymi udali się autobusem na warszawskie lotnisko Okęcie, skąd odlecieli do Tel Avivu. Tam oczekiwał na grupę przewodnik, p. Stanisław Szuro. Pobyt w Ziemi Chrystusa rozpoczął się od Betlejem, gdzie po przyjeździe uczestników pielgrzymki zakwaterowano w hotelu. Nazajutrz rozpoczęło się zwiedzanie miejsc związanych z narodzeniem Chrystusa: bazyliki Narodzenia, kościoła przy bazylice, gdzie odbyła się Msza św., Groty Mlecznej i kościoła na Polu Pasterzy. Następnie pielgrzymi udali się do Instytutu Yad Vashem upamiętniającego ofiary holocaustu. Stamtąd pojechali do Ain Karem, miejscowości, w której przyszedł na świat św. Jan Chrzciciel i gdzie przybyła Maryja, by nawiedzić św. Elżbietę. W miejscach tych wydarzeń są wybudowane świątynie, w których pielgrzymi odmówili modlitwę. Przy kościele św. Jana Chrzciciela znaleźli tablicę z polskim tekstem Benedictus – hymnu wyśpiewanego przez Zachariasza po narodzinach Jana. Przy kościele Nawiedzenia znajdują się tablice z pieśnią Maryi Magnificat. Słowami obu pieśni pielgrzymi uwielbili Boga. Po zapadnięciu zmroku wrócili do Betlejem na nocleg.

Następnym etapem pielgrzymowania była Galilea. Kolejnego dnia rano pielgrzymi wyruszyli do Cezarei Nadmorskiej, by zwiedzić ruiny starożytnego rzymskiego miasta, w którym św. Piotr ochrzcił rzymskiego setnika Korneliusza, a św. Paweł przez dwa lata był przetrzymywany w więzieniu.

Z Cezarei dotarli do Hajfy, miasta nad którym góruje Karmel – góra, na której Eliasz obronił wiarę w jedynego Boga i skąd wziął początek zakon karmelitów. Stamtąd udali się do  Nazaretu, gdzie w bazylice Zwiastowania uczestniczyli w Eucharystii i modlili się w grocie Zwiastowania, w której Słowo Ciałem się stało.

Kolejnym miejscem modlitwy była Kana Galilejska – miejsce pierwszego cudu Jezusa, gdzie na weselu przemienił wodę w wino. W tamtejszym kościele pary małżeńskie uczestniczące w pielgrzymce uroczyście odnowiły przyrzeczenia sakramentu małżeństwa. Po wyjściu z kościoła nie obyło się bez toastu wzniesionego miejscowym winem za odnowione Młode Pary. Wieczorem pątnicy udali się na nocleg do Tyberiady.

Kolejny dzień rozpoczął się od rejsu statkiem po Jeziorze Galilejskim. Na środku jeziora statek zatrzymał się, by pielgrzymi wysłuchali fragmentu Ewangelii o cudownym połowie ryb. Po dotarciu na drugi brzeg pierwszym odwiedzanym miejscem była Góra Błogosławieństw, gdzie pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. Następnie odwiedzili kościół w miejscu rozmnożenia chleba i ryb, kościół Prymatu w miejscu, w którym Chrystus przekazał św. Piotrowi władzę papieską oraz kościół na miejscu domu św. Piotra i synagogę w Kafarnaum. Nad Jeziorem Galilejskim zjedli też rybę św. Piotra.

Kolejnym miejscem pielgrzymowania było Yardenit – miejsce upamiętniające chrzest Chrystusa w Jordanie. Tam wszyscy uroczyście odnowili przyrzeczenia sakramentu chrztu św.

Po kolejnej nocy spędzonej w hotelu w Tyberiadzie, pielgrzymi udali się na Górę Tabor – miejsce Przemienienia Chrystusa, gdzie uczestniczyli we Mszy św. i podziwiali piękne widoki Galilei. Stamtąd przez Jerycho dotarli do Qumran – miejsca odnalezienia starożytnych pism żydowskich i fragmentów ksiąg biblijnych. Po drodze do Jerozolimy nie obyło się bez kąpieli w Morzu Martwym. Wreszcie wieczorem uczestnicy pielgrzymki dotarli do Jerozolimy, gdzie zostali zakwaterowani w hotelu w bezpośrednim sąsiedztwie murów Starego Miasta. Po kolacji wszyscy udali się do najważniejszego dla chrześcijan miejsca: do bazyliki Grobu Pańskiego, by choć chwilę pomodlić się na Kalwarii i w pustym Grobie – miejscu Zmartwychwstania Chrystusa. I tak został osiągnięty główny cel pielgrzymki. Następne dni upłynęły na zwiedzaniu Jerozolimy i jej okolic. Miejsca, w których pielgrzymi modlili się i słuchali Słowa Bożego, to: sadzawka Betesda, Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Ściana Płaczu, Wieczernik, kościół Zaśnięcia NMP, kościół św. Piotra w miejscu, gdzie zdradził Chrystusa, Betania – miejsce wskrzeszenia Łazarza, Góra Oliwna z miejscem Wniebowstąpienia, kościół Wniebowzięcia NMP, Ogród Getsemani z Bazyliką Konania, Kościół Biczowania, gdzie była odprawiona Msza św., Droga Krzyżowa. Każdy dzień pobytu w Jerozolimie pielgrzymi rozpoczynali i kończyli modlitwą w bazylice Grobu Pańskiego.

Dzień ostatni, to droga na lotnisko w Tel Avivie. Po drodze pielgrzymi odwiedzili stary klasztor, w którym uczestniczyli w ostatniej Mszy św. Goszczeni tam byli przez polskiego salezjanina. Ostatnim odwiedzonym miejscem była Jafa – przepięknie położona nad Morzem Śródziemnym dzielnica Tel Avivu. W miejscu tym przebywał św. Piotr i tu przeżył objawienie, z którego dowiedział się, że Jezus oczekuje od niego, by głosił Ewangelię nie tylko Żydom, ale także poganom. Z Jafy uczestnicy pielgrzymki udali się na lotnisko, skąd odlecieli do Warszawy, a stamtąd autobusem dojechali do Trzemeszna.

Wszyscy powrócili do domów odnowieni duchowo i przekonani, że odbyli podróż życia. Obecność w miejscach, które są uświęcone ziemskim życiem Chrystusa była wielkim duchowym przeżyciem. W dobrym przeżyciu pielgrzymki bardzo pomógł przewodnik – pan Stanisław, który wykazał się szeroką wiedzą biblijną i historyczną i któremu bardzo zależało na tym, by pielgrzymi jak najlepiej przeżyli pobyt w Ziemi Chrystusa.

Bogu niech będą dzięki!

 

29.10.2013 r. – Wizytacja kanoniczna

Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej, przynajmniej raz na pięć lat w każdej parafii powinna odbyć się wizytacja kanoniczna. Zwyczajowo biskup przeprowadza ją w tym samym roku we wszystkich parafiach dekanatu. W tym roku Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski w imieniu Arcybiskupa Gnieźnieńskiego przeprowadził wizytację w parafiach dekanatu trzemeszeńskiego. W naszej parafii odbyła się ona 29 października. Oto jej program:

Godz. 11.00:         Nabożeństwo różańcowe dla chorych

Ks. Biskup po przywitaniu przez delegację starszych i chorych Parafian sprawował dla nich nabożeństwo różańcowe, w czasie którego wygłosił homilię. Modlitwę różańcową prowadzili członkowie Żywego Różańca istniejącego przy parafii.

Godz. 12.00:         Obiad

Godz. 13.00:         Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy

Po obiedzie Ks. Biskup w towarzystwie Ks. Proboszcza i Ks. Wikariuszy odwiedził Środowiskowy Dom Samopomocy mieszczący się w dawnym szpitalu św. Łazarza. Ta placówka jest przeznaczona do dziennego pobytu dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Trzemeszno, które uczestniczą w warsztatach, spotkaniach terapeutycznych i ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Uczestnicy zajęć przygotowali z okazji wizyty niecodziennego Gościa program artystyczny, w którym zaprezentowali życie wspólnoty Domu Środowiskowego. Ks. Biskup wyraził radość z zaproszenia do placówki, życzył wszystkim dalszych sukcesów i udzielił błogosławieństwa.

Godz. 14.00:         Modlitwa na cmentarzu

Ks. Biskup w czasie wizyty na cmentarzu parafialnym odmówił modlitwy za zmarłych oraz dokonał poświęcenia nowego grobowca, w którym zostały złożone doczesne szczątki kapłanów, którzy zostali pochowani na trzemeszeńskim cmentarzu.

Godz. 14.30:         Wizytacja biura parafialnego

W czasie wizytacji biskup sprawdza i podpisuje księgi parafialne, których prowadzenie jest wymagane przez prawo kościelne.

Godz. 15.00:         Wizyta u wikariuszy

Godz. 16.00:         Spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską, Parafialną Radą Ekonomiczną oraz przedstawicielami ruchów i stowarzyszeń działających przy parafii

Spotkanie odbyło się na plebanii przy kawie. Parafianie opowiadali Księdzu Biskupowi o podejmowanych w parafii inicjatywach duszpasterskich i inwestycjach. Rozmowa z biskupem Krzysztofem przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

Godz. 17.15:         Udział w nabożeństwie różańcowym dla dzieci

Ks. Biskup uczestniczył w nabożeństwie różańcowym dla dzieci, które odprawił Ks. Proboszcz Piotr Kotowski. Dzieci przybyły na modlitwę w dużej liczbie i czynnie w niej uczestniczyły odpowiadając na pytania i prowadząc modlitwę różańcową. Na koniec Ks. Biskup pozdrowił zgromadzonych w bazylice i każdemu dziecku udzielił błogosławieństwa. Wszystkie dzieci otrzymały też pamiątkowe obrazki.

Godz. 18.00:         Msza św. z sakramentem bierzmowania

Punktem kulminacyjnym wizytacji kanonicznej była Eucharystia sprawowana przez Ks. Biskupa, w czasie której młodzież z klas I szkół ponadgimnazjalnych przyjęła sakrament bierzmowania. Przed rozpoczęciem Eucharystii Ks. Proboszcz przedstawił sprawozdanie duszpasterskie z ostatnich lat funkcjonowania parafii. Po rozpoczęciu Mszy św. przedstawiciele rodziców poprosili Ks. Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania swoim córkom i synom. Na zakończenie młodzież podziękowała za sakrament, w którym otrzymała dary Ducha Świętego.

Godz. 19.30:         Kolacja z udziałem kapłanów z dekanatu i podsumowanie wizytacji w dekanacie trzemeszeńskim

  

08 – 15.09.2013 r. – Tydzień Ewangelizacyjny i festyn parafialny

Przez cały tydzień, każdego dnia kilkaset osób uczestniczyło w ewangelizacji Trzemeszna. Akcja „Jestem TU – Jezus” trwała od 8 do 15 września w różnych częściach miasta.

Zamiarem organizatorów było, by czas ewangelizacji był czasem osobistego spotkania mieszkańców Trzemeszna z Jezusem Zmartwychwstałym, czasem wspólnej modlitwy oraz dzielenia się wiarą w miejscach pracy i nauki.

8 września zorganizowana została piesza pielgrzymka do Ostrowitego, gdzie pątnicy uczestniczyli we Mszy św. odpustowej z okazji Święta Narodzenia NMP. Ci, którzy pozostali w mieście, mogli wziąć udział w Eucharystii i wysłuchać homilii ks. Rafała Jaroszewicza, dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej oraz organizatora lipcowych rekolekcji na warszawskim Stadionie Narodowym. Po południu w trzemeszeńskiej bazylice odbył się „wieczór chwały”, przygotowany przez parafialny zespół muzyczny „The King”.

 Drugi dzień ewangelizacji poświęcony był chrześcijanom prześladowanym. Miał on uświadomić, że wybór Chrystusa zawsze wiąże się z ryzykiem bycia odrzuconym przez innych. Poniedziałkową wieczorną Mszę św. sprawował ks. Hubert Nowak, który w homilii przypomniał postać  bł. Anakleta  Gonzáleza Flores – jednego z grupy trzynastu męczenników meksykańskich, beatyfikowanych w 2005 r.  Anacleto González Flores jest głównym bohaterem głośnego filmu „Cristiada” – filmu, który po Mszy św. został wyświetlony w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.

Każdy wtorek w trzemeszeńskiej parafii poświęcony jest św. Wojciechowi, który przez tradycję jest ściśle związany z tym miastem. 10 września był szczególnym dniem: to właśnie tego dnia św. Wojciech nawiedził Trzemeszno w swoich relikwiach, przywiezionych z Gniezna. Proboszcz trzemeszeńskiej parafii, ks. Piotr Kotowski, wraz z burmistrzem miasta Krzysztofem Derezińskim przywitali relikwie na placu przed Bazyliką. Następnie, w asyście służby liturgicznej, strażaków i braci z Towarzystwa św. Wojciecha relikwie zostały uroczyście wprowadzone do bazyliki, gdzie odprawione zostały nieszpory, a następnie Msza św. w intencji władz i wszystkich mieszkańców Trzemeszna. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Jan Kasprowicz, proboszcz parafii katedralnej w Gnieźnie.

Po Mszy św. burmistrz Trzemeszna dokonał prezentacji nowego herbu i flagi miasta z wizerunkiem św. Wojciecha oraz odczytał tekst uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Po wystąpieniu burmistrz przekazał nową flagę Trzemeszna na ręce ks. prał. Piotra Kotowskiego.

Czwarty dzień „Tygodnia Ewangelizacji” poświęcony był potrzebie dawania świadectwa o wierze. Wieczornej Eucharystii przewodniczył ks. Dariusz Żochowski, a po jej zakończeniu wierni mogli wysłuchać świadectwa Jana Budziaszka, perkusisty zespołu „Skaldowie”.

W czwartek 12 września młodzież gimnazjalna zainaugurowała kolejny rok formacji przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Następnego dnia planowana procesja fatimska ulicami Trzemeszna, ze względu na złą pogodę, zastąpiona została nabożeństwem w bazylice. Wszyscy, którzy przybyli, aby wraz z Maryją modlić się za miasto i siebie nawzajem, mogli wziąć udział w przepięknym misterium przygotowanym przez trzemeszeńską młodzież, która aktywnie włączyła się w organizację całego tygodnia ewangelizacyjnego.

W sobotę rano, w przedostatnim dniu akcji, młodzi katolicy ewangelizowali na ulicy.  Ze śpiewem na ustach, o ósmej rano z bazyliki wyruszyła pielgrzymka młodzieży, która przeszła ulicami Trzemeszna i zatrzymywała się w najbardziej uczęszczanych miejscach miasta, aby tam głosić Dobrą Nowinę. Młodzi skandowali hasła „Nie wstydzę się Jezusa” oraz „W Warszawie protestują, w Trzemesznie ewangelizują”. Zapraszali również do wzięcia udziału w kolejnych wydarzeniach „Tygodnia Ewangelizacji”.

Wieczorem tego dnia mieszkańcy miasta mogli stanąć pod Krzyżem. Eucharystii ze święta Podwyższenia Krzyża przewodniczył ks. Marcin Kulczynski, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Po Mszy św., o godz. 20.00, rozpoczęła się adoracja Krzyża, prowadzona przez trzemeszeńską młodzież i parafialny zespół „The King”. Podczas adoracji była możliwość skorzystania z sakramentu pojednania i modlitwy wstawienniczej.

Niedzielna Msza św. sprawowana przez  o godz. 14.00 w trzemeszeńskiej bazylice była zakończeniem „Tygodnia Ewangelizacji Trzemeszna” oraz dziękczynieniem za tegoroczne plony.  Tuż po niej na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych odbył się 3 Parafialny Festyn Rodzinny. Na licznie przybyłych parafian czekało wiele atrakcji: loteria fantowa, konkursy, gry, przejażdżki konne, pokazy strażackie. Na scenie prezentowały się dzieci z parafialnego zespołu muzycznego „Aniołki”, zespół taneczny „Iskierki” oraz trzemeszeńska młodzież, która wystawiła pantomimę ewangelizacyjną pt:. „Jezus żyje!”.

O godz. 17.00 rozpoczął się koncert ewangelizacyjny zespołu „Kawa” wraz ze świadectwem nawróconego rapera – Mirka „Kolah” Kolczyka, który poruszył serca wielu obecnych. Na zakończenie ks. proboszcz Piotr Kotowski wraził nadzieję, że „Ewangelizacja Trzemeszna” jest początkiem, zaczynem i ziarnem, oraz zaintonował Wyznanie Wiary, które wspólnie odmówili wszyscy uczestnicy festynu. Ostatnim akcentem było rozlosowanie nagrody głównej loterii fantowej, którą w tym roku był udział w przyszłorocznej parafialnej pielgrzymce do Rzymu.

W swoim zamyśle ewangelizacja Trzemeszna miała obudzić i otworzyć oczy Mieszkańców Trzemeszna, odsłonić przed  nimi obszary wiary i niewiary, oporów i oczekiwań, lęków i nadziei. Oby to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, nie było tylko chwilowym przebudzeniem, ale głębokim wyrwaniem ze snu!

 

02.09.2013 r. – nowy rok szkolny

            Nowy rok szkolny 2013/14 stał się początkiem nowej sytuacji trzemeszeńskich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum. Na skutek decyzji Starosty Gnieźnieńskiego przestał istnieć Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, a powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Gimnazjum stało się samodzielną placówką, która będzie tymczasowo dzielić pomieszczenia szkolne z Zespołem Szkół.

            W nowej rzeczywistości katecheza szkolna będzie rozdzielona pomiędzy katechetów w sposób następujący: ks. Radosław Tuszyński i ks. Maciej Sławinowski będą uczyli w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ks. Maciej Sławinowski także w Zakładzie Poprawczym, ks. Piotr Szcześniak i p. Barbara Starosta w Gimnazjum, p. Hanna Choniej, p. Beata Lukstaedt i p. Anna Sobocińska w Szkole Podstawowej nr 1, p. Lidia Krerowicz i p. Beata Lukstaedt w Szkole Podstawowej nr 2. W przedszkolach będą katechizowały panie: Anna Sobocińska i Beata Lukstaedt.

            Tradycyjnie dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice rozpoczęli nowy rok szkolny Mszą św. sprawowaną 2 września w bazylice, oddzielnie dla gimnazjum i dla pozostałych szkół.

 

15 – 28.08.2013 r. – odpust parafialny

15 sierpnia nasza parafia przeżywa odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tegorocznym uroczystościom odpustowym przewodniczył kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, ks. dr Zbigniew Przybylski, który przed laty posługiwał w naszej parafii jako wikariusz. Gość sprawował Mszę św. w intencji Parafian, a koncelebrujący ks. proboszcz Piotr Kotowski ofiarował Mszę za zmarłego ks. Bronisława Michalskiego. Po sumie odpustowej odbyła się procesja eucharystyczna przy bazylice

28 sierpnia świętowaliśmy odpust ku czci św. Augustyna. Sumie odpustowej przewodniczył ks. kan. Maciej Lisiecki, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Inowrocławiu.

 

05 -09.08.2013 r. – Półkolonie dla dzieci

Nasza parafia zaprosiła dzieci z klas IV – VI na półkolonie. Każdy dzień rozpoczynała modlitwa w trzemeszeńskiej bazylice, po której uczestnicy przechodzili do alumnatu, gdzie odbywały się zabawy i konkursy. W programie nie zabrakło także wycieczki do Gniezna. Koloniści zwiedzili katedrę gnieźnieńską i Muzeum Archidiecezjalne, gdzie wzięli udział w jednej z muzealnych lekcji. Dowiedzieli się m.in. czym jest herb i kto mógł się nim posługiwać. Upalny dzień w Gnieźnie zakończył się w lodziarni. W czasie trwania półkolonii nie zabrakło także wypoczynku nad wodą. Koloniści odwiedzili ośrodek rekreacyjny w Gołąbkach, gdzie zorganizowano dla nich ognisko z kiełbaskami i wspólnymi śpiewami. Wypoczynek został zorganizowany dzięki wsparciu darczyńców.

 

22 – 26.07.2013 r. – śmierć i pogrzeb ks. prałata Bronisława Michalskiego

22 lipca 2013 r. w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów zakończył swoje ziemskie życie ks. prałat dr Bronisław Michalski, który w latach: 1982 – 2010 był proboszczem naszej parafii.

25 lipca o godz. 16.00 ks. biskup Bogdan Wojtuś przewodniczył Mszy św. przy trumnie zmarłego kapłana w kaplicy Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów. Następnie trumnę przewieziono do bazyliki w Trzemesznie, gdzie o godz. 19.00 ks. prob. Piotr Kotowski odprawił nieszpory żałobne. W czasie nabożeństwa homilię wygłosił proboszcz z Gębic, ks. Stanisław Siuchniński.

Następnego dnia odbyły się w Trzemesznie główne uroczystości odpustowe. Mszy żałobnej o godz. 11.00 przewodniczył ks. bp Krzysztof Wętkowski, a kazanie wygłosił ks. bp Bogdan Wojtuś. Z księżmi biskupami Mszę koncelebrowało 80 kapłanów. Ks bp Wojtuś, wspominając zmarłego kapłana mówił o jego skromności i wielkim umiłowaniu Ojczyzny. Żegnający swojego proboszcza burmistrz Trzemeszna, Krzysztof Dereziński i przedstawicielka Rad Parafialnych, Irena Radke w swoich przemówieniach po Mszy św. podkreślali otwartość śp. ks. Michalskiego i jego wrażliwość na ludzkie cierpienie.

Po Mszy św. kondukt pogrzebowy wyruszył na cmentarz parafialny, gdzie doczesne szczątki śp. ks. prałata Bronisława Michalskiego zostały pochowane w grobowcu przygotowanym dla kapłanów spoczywających w Trzemesznie. 

  

 

14 – 20.07.2013 r. – wakacje dla dzieci 

Zgodnie z zapowiedzią, ofiary zebrane podczas dwóch ostatnich festynów parafialnych zostały przeznaczone na letni wypoczynek dzieci z rodzin wymagających wsparcia naszej. W dniach od 14 do 20 lipca, 24 - osobowa grupa młodych ludzi wraz z księżmi: Radkiem i Maciejem przebywała w Zakopanem. Dla większości z uczestników było to pierwsze w życiu spotkanie z górami.

Oto relacja z tego pobytu:

Po ciężkiej, kilkunastogodzinnej podróży pociągiem (z przygodami) w poniedziałkowe południe dotarliśmy do stolicy Tatr, która przywitała nas palącym słońcem. Jako, że podróż dała nam się we znaki, postanowiliśmy zregenerować swoje siły w aquaparku, co okazało się strzałem w dziesiątkę, gdyż takie atrakcje jak zjeżdżalnia czy jaccuzi przywróciły nam stracone siły. Wtorek był pierwszym dniem górskich wędrówek. Pod opieką przewodnika – pana Artura, ruszyliśmy spod Wielkiej Krokwi, Doliną Białego i dalej Ścieżką nad Reglami. Pierwszym szczytem, który zdobyliśmy podczas naszego pobytu była Sarnia Skała, której wysokość może nie robi może wrażenia (1377 m n.p.m.), ale za to widoki z niej się rozpościerające już tak. Pierwszą zadyszkę, zahamowaliśmy na chwilę, korzystając z uroków schroniska Doliny Strążyskiej. I tutaj zaczęły się schody, bowiem podejście na Przełęcz w Grzybowcu dała nam się solidnie we znaki, a to nawet nie była połowa trasy, którą zaplanowaliśmy sobie na ten dzień. Mali górscy turyści byli jednak w świetnej formie, czego nie można powiedzieć o opiekunach, którzy łapali powietrze niczym karp wigilijny. Widoki, które co chwila ukazywały się naszym oczom, rekompensowały jednak z nawiązką nasze zmęczenie. Pierwszy dzień na górskich szlakach zakończyliśmy Przejściem Doliny Lejowej. Środa, dzień przeznaczony na jaskinie, miała być dniem odpoczynku, tak przynajmniej zapewniał nas przewodnik. Ale zdobycie jaskiń leżących w Dolinie Kościeliskiej nie okazało się tak łatwe jak mogłoby się wydawać. Jednak warto było kilkukrotnie paść na kolana i czołgać się np. w Jaskini Mylnej. Po jej przejściu, w zaimprowizowanym konkursie piękności – błotności, bezkonkurencyjne okazały się dziewczyny. Ostatniego dnia górskich wypraw, postawiliśmy sobie niełatwe zadanie – zdobycie Kasprowego Wierchu, po drodze wchodząc powyżej 2000 m n.p.m.. Zadanie to wykonaliśmy bez większych problemów. Niestety był to ostatni dzień naszych górskich wędrówek i trzeba było pożegnać się z górskimi szlakami, schroniskami i sympatycznym panem Arturem. Czwartkowy wieczór, to wspólna zabawa, na którą uczestnicy przybyli w przebraniach – liczyła się kreatywność i poczucie humoru. Mogliśmy więc podziwiać m.in.  Maryję ,  męsko – żeńską piękność niczym z wybiegu, Dj Laczka i Cristiano Ronaldo. Podczas wspólnych konkursów, uśmiech nie znikał z naszych twarzy, a ból nóg po górskich wędrówkach zastąpił ból brzucha (ze śmiechu). W ostatni dzień naszego pobytu w Zakopanem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w miejscowym zakonie karmelitanek bosych. Po Eucharystii mieliśmy okazję poznać bliżej siostrę Faustynę, która przybliżyła nam zakon karmelitanek. Następnie zdobyliśmy Gubałówkę (kolejką), na której to szczycie szaleliśmy na torze saneczkowym. Ostatnim akcentem wyjazdu była wizyta na słynnych Krupówkach, gdzie zakupiliśmy pamiątki i oscypki dla naszych bliskich, którzy tęsknili za nami w Trzemesznie. W drodze powrotnej do domu, czekały nas ponownie przygody związane z koleją, jednak szczęśliwie je pokonaliśmy i z uśmiechami na ustach przywitaliśmy się z naszymi rodzinami, które czekały na nas przed bazyliką.

            Podczas całego wyjazdu uśmiech nie znikał z twarzy uczestników, którzy podkreślali swoją radość i wdzięczność, że mogli wziąć w nim udział. I to jest chyba największa nagroda, jaką mogliśmy otrzymać od tych młodych ludzi w podziękowaniu za wyjazd. Warto dodać, że w czasie całego pobytu w Zakopanem, oprócz zabawy, pamiętaliśmy także o modlitwie, w czasie której dziękowaliśmy Panu Bogu za naszych dobroczyńców, dzięki którym mogliśmy przeżyć wspaniałą wakacyjną przygodę.         

9. 07.3013r.  Rajd rowerowy 

Korzystając z przepięknej pogody, grupa ministrantów i lektorów naszej parafii we wtorek 9 maja wybrała się na wycieczkę rowerową. Jako cel obrali sobie wieżę widokową w Dusznie. Przepiękne widoki, które się z niej rozpościerają, wynagrodziły niemały trud, który młodzi rowerzyści włożyli w dotarcie do tego miejsca. Kiedy już nasycili się widokami, korzystając z gościnności miejscowego sołtysa, przy ognisku zapełnili swoje brzuchy. Niestety odbiło się to na tempie jazdy w drodze powrotnej, które wyraźnie spadło. Ostatnim punktem wyprawy był mecz piłkarski, rozegrany na boisku w Niewolnie.

01.07.2013 r. – zmiana wikariusza

            Z dniem 1 lipca 2013 r. zakończył posługę w naszej parafii ks. Bartosz Gallas, który dekretem Ks. Prymasa został skierowany jako wikariusz do parafii w Skokach. Niedziela 30 czerwca była ostatnim dniem pracy ks. Bartosza w trzemeszeńskiej parafii. Na Mszach świętych kapłana pożegnały delegacje parafian, dziękując mu za trzyletnią posługę w Trzemesznie. Ks. Bartosz zajmował się w tym czasie duszpasterstwem młodzieży i uczył religii w trzemeszeńskim liceum. On też, przy pomocy młodzieży, był głównym wykonawcą żłóbka na Boże Narodzenie oraz ciemnicy i Grobu Pańskiego przed Wielkanocą.

            Na miejsce ks. Bartosza został skierowany do pracy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Piotr Szcześniak, dobrze znany trzemeszeńskim parafianom, ponieważ przez ostatni rok odbywał u nas praktykę duszpasterską.

 

16 - 22.06.2013 r. - Wycieczka ministrantów i lektorów 

Kiedy rok temu opuszczaliśmy Zakopane, obiecaliśmy sobie, że jeszcze kiedyś tu wrócimy. Majka Jeżowska śpiewa, że „marzenia się spełniają” i nie inaczej było w naszym przypadku, bowiem ponownie celem naszego wyjazdu stała się Stolica Tatr. W dniach od 16 do 22 czerwca mogliśmy ponownie  odwiedzić znajome miejsca i poznać nowe.

Noc spędzona w pociągu nie dała nam się zbytnio we znaki i po Mszy Świętej, wyruszyliśmy w kierunku Gubałówki, którą tym razem zdecydowana większość postanowiła zdobyć na własnych nogach. Brak sił i pierwsza zadyszka nie przeszkodziły nam w szaleństwach na torze saneczkowym. Nieco zmęczeni udaliśmy się do aquaparku, gdzie każdy mógł wybrać coś dla siebie: od zjeżdżalni zaczynając na jaccuzzi kończąc. Nie zamierzaliśmy się obijać, dlatego też we wtorek, z Łysej Polany, ruszyliśmy w kierunku Doliny Pięciu Stawów. Duma nas rozpierała, kiedy widzieliśmy, gdy kilkanaście grup idzie drogą asfaltować w kierunku Morskiego Oka, a my przy Wodogrzmotach Mickiewicza wchodzimy na górski szlak. Bardzo szybko przekonaliśmy się, że sama duma nie wystarczy i trzeba się nieźle napocić, ażeby pokonać wymagającą trasę. W środę przeżyliśmy niesamowitą przygodę: wyposażeni w latarki, postanowiliśmy zdobyć jaskinie leżące w Dolinie Kościeliskiej, a więc: Jaskinię Mroźną, Smoczą Jamę, Jaskinię Raptawicką i na koniec zostawiliśmy sobie przysłowiową „wisienkę na torcie” – Jaskinię Mylną, która większość z nas dosłownie rzuciła na kolana. W czwartek postanowiliśmy spróbować swoich sił wchodząc na Giewont od strony Doliny Strążyskiej. Dojście do schroniska nie sprawiło większych problemów. Te zaczęły się przy podejściu na Przełęcz w Grzybowcu. Góry po raz kolejny pokazały swoją siłę, w naszej grupie górę nad chęciami wziął rozsądek i tak oto podzieliśmy się: młodsi udali się w drogę powrotnę (korzystając ponownie z uroków i kuchni schroniska), starsi w pocie czoła (i nie tylko) ruszyli w kierunku Krzyża, który rozpościera swoje ramiona ponad górami. Warto wspomnieć w tym miejscu Adama – ucznia drugiej klasy szkoły podstawowej, który swoją postawą zawstydzał i mobilizował starszych i (chyba tylko pozornie) silniejszych kolegów. Dla Adasia, jak mówił, największą męczarnią były postoje i pytania „czy daje radę”. Kilka fleszów z niebiańskiego aparatu (pioruny) nie przeszkodziło nam w dotarciu na szczyt, skąd po krótkiej modlitwie ruszyliśmy w dół. Schronisko na Hali Kondratowej pozwoliło nam naładować akumulatory na resztę zejścia. Nagrodą za dzielną postawę w czasie górskich wycieczek był wieczorny grill, w czasie którego wspomnień z górskich tras nie było końca. W czasie całego naszego pobytu słońce nie dawało nam chwili wytchnienia, temperatura nie schodziła w ciągu dnia poniżej trzydziestu stopni. Nie inaczej było w piątek, kiedy to dane nam było zwiedzić Wielką Krokiew. Wyobraźni na skoczni nie było końca, ale wszyscy przyznali, że skoczkowie siadający na belce startowej muszą mieć wielką odwagę. Po szaleństwach na skoczni, próbowaliśmy zmylić nasz błędnik zwiedzając dom odwrócony do góry nogami. Dobrą zabawą okazała się także wizyta w kinie siedem D, gdzie niektórzy mieli niezłego stracha czując na sobie „chodzące pająki”. Ostatnim akcentem był zakup pamiątek i oscypków. Zmęczeni, ale niezwykle szcześliwi, w sobotni poranek zameldowaliśmy się w Gnieźnie, skąd odebrali nas, równie kochani co i stęsknieni za swoimi pociechami, rodzice. Kolejny wspólny wyjazd za rok, a jak to mówią do trzech razy sztuka…

 

09.06.2013 r. – mecz charytatywny

Na Stadionie Miejskim w Trzemesznie odbył się 9 czerwca charytatywny mecz piłki nożnej, w czasie którego zbierano datki na leczenie i rehabilitację małego Alana. To już drugie tego typu przedsięwzięcie. Tym razem z reprezentacją księży i lektorów zmierzyli się mundurowi. Padło aż 12 goli.

W przeciwieństwie do rozegranego dwa dni wcześniej meczu Polska-Mołdawia, w Trzemesznie nie brakowało ani sytuacji podbramkowych, ani bramek. Sportowych emocji i wrażeń dostarczyli kibicom zarówno księża i lektorzy (w zielonych koszulkach), jak i ich „przeciwnicy” policjanci i strażacy (w koszulkach czerwonych). Na czele pierwszej drużyny stanął ks. Maciej Sławinowski, wikariusz trzemeszeńskiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP, która była jednym z organizatorów spotkania. Kapitanem drugiej był burmistrz Trzemeszna Krzysztof Dereziński. Po zaciętej sportowej walce lepsi okazali się duchowni i lektorzy, którzy pokonali mundurowych 7:5. To drugie zwycięstwo w sportowej karierze „duchownej” drużyny. W ubiegłym roku pokonali reprezentację miejscowych VIP-ów. I podobnie jak w roku ubiegłym nie wynik był ważny, ale cel – pomoc dwuletniemu Alanowi, który urodził się z rozpoznaniem mnogich wad rozwojowych (nie ma rąk i nóg i do niedawna odżywiany był za pomocą sondy). Właśnie na jego leczenie i rehabilitację zbierano datki podczas imprezy.  Można było również wylicytować piłkę z podpisami wszystkich zawodników oraz oryginalny plastorn Tomasza Golloba z autografem zawodnika, który uzyskał cenę aż 1100 zł. Wszystkie pozyskane pieniądze, a więc łącznie 8723.20 zł przekazane zostaną na pomoc małemu Alanowi.

Mecz, podobnie jak w roku ubiegłym, komentowali Maciej Zawada i ks. Radosław Tuszyński z miejscowej parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Obecny był także proboszcz ks. Piotr Kotowski, który wraz z burmistrzem Krzysztofem Derezińskim otworzył imprezę. Po meczu odbył się piknik rodzinny z atrakcjami dla młodszych i starszych oraz koncert inowrocławskiego zespołu „Kropla”.

 

07 - 08.06.2013 r. - Pielgrzymka ministrantów

Od dziesięciu lat, odbywają się w Polsce Ogólnopolskie Pielgrzymki Ministrantów i Lektorów. W tym roku trud jej przygotowania spoczął na barkach naszej diecezji. Zanim nastąpiło spotkanie kilku tysięcy młodych ludzi w Gnieźnie, zostali oni zaproszeni do duchowego przygotowania do tego wydarzenia. Pomocą była comiesięczna wspólna modlitwa ministrantów i lektorów z całej Polski, do której włączyła się także służba liturgiczna naszej parafii. 

Spotkanie w Gnieźnie, odbywało się co prawda 8 czerwca, ale grupy uczestnikówprzybywały z całej Polski, korzystając z gościnności naszej diecezji. Nasza parafia miała przyjemność podejmować pięćdziesięcioosobową grupę ministantów i lektorów z Oliwy i Straszyna (Trójmiasto). W piątkowy wieczór nasze spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą. Po kolacji, przyszedł czas zmagań na boisku, w skonstruowanym na prędce turnieju piłkarskim. Wspólny wieczór zakończyliśmy przy ognisku. W sobotni poranek, nasi goście mieli okazję poznać historię i ciekawostki naszej bazyliki. Po obfitym śniadaniu, zarówno goście jak i gospodarze ruszyli w kierunku Gniezna, aby uczestniczyć w V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ministrantów i Lektorów. Do pierwszej stolicy Polski przybyło tego dnia blisko 4 tysiące ministrantów i lektorów z całej Polski, aby modlić się u grobu św. Wojciecha. W czasie pielgrzymki młodzi ludzie odnowili chrzcielne przyrzeczenia i umacniali wiarę podążając drogą sakramentów świętych. Wysłali również przesłanie do papieża Franciszka, w którym zadeklarowali wierność Bogu, Kościołowi i Ewangelii. Spotkanie rozpoczęła Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego na Placu św. Wojciecha u podnóża katedry. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także: bp Adam Bałabuch - delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ministrantów, bp senior Bogdan Wojtuś, a także duszpasterze i opiekunowie ministrantów. W czasie wspólnej modlitwy uczestnikom pielgrzymki towarzyszyły relikwie patrona Polski św. Wojciecha. Uczestnictwo w pielgrzymce, dla młodych ludzi było niesamowitym przeżyciem. Oby przełożyło się to na ich gorliwość w służbie przy ołtarzu Chrystusa.

 

31.05.2013 r. – wycieczka dzieci z zespołu muzycznego

31 maja 2013 r. dziecięcy zespół muzyczny wraz z ks. Radkiem i innymi opiekunami udał się na wycieczkę do Elbląga i Malborka, aby w ten sposób zakończyć i podsumować kolejny rok swojej pracy. Wycieczka ta miała na celu również zintegrowanie wszystkich członków zespołu. Podczas wyjazdu na dzieci czekało wiele atrakcji, takich jak: rejs statkiem po Kanale Elbląskim, zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku, czy park ruchomych dinozaurów, znajdujący się nieopodal zamku.  W wycieczce wzięło udział 35 dzieci, które przez cały rok swoim śpiewem ubogacały niedzielną Mszę Świętą sprawowaną w bazylice o godz. 1000

 

30.05 – 07.06.2013 r. – Msze prymicyjne

            Rok 2013 obfitował w naszej parafii w Msze sprawowane przez neoprezbiterów, którzy 25 maja przyjęli święcenia kapłańskie w Gnieźnie i Bydgoszczy.

            W Uroczystość Bożego Ciała, która przypadała 30 maja, Mszy św. i procesji ulicami miasta przewodniczył ks. Michał Grupa, który jako kleryk, w latach 2011 – 2012, odbywał w Trzemesznie praktykę duszpasterską.

            Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała Mszy św. i procesji do czterech ołtarzy przewodniczył ks. Piotr Szcześniak, odbywający praktykę w naszej parafii w ostatnim roku akademickim.

            W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Mszę św. z procesją Eucharystyczną sprawował ks. Karol Rawicz – Kostro z Bydgoszczy, którego rodzina wywodzi się z Trzemeszna.

            Oby modlitwa pod przewodnictwem nowych kapłanów i błogosławieństwo prymicyjne, którego każdy z nich udzielał, zaowocowały nowymi powołaniami kapłańskimi z naszej parafii.

 

12 – 19.05.2013 r. – Pierwsza Komunia Święta

            W tym roku do I Komunii Św. przystąpiło 121 dzieci z naszej parafii (12 maja 76 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 19 maja 45 dzieci ze Szkoły nr 2 wraz z dziećmi z Zielenia i Wymysłowa, które uczęszczają do SP1). Uroczystość odbywała się na Mszy św. o godz. 11.30. Na 16.00 dzieci przyszły do bazyliki na nabożeństwo majowe, po którym wykonano pamiątkowe fotografie.

            Dzieci czynnie uczestniczyły we Mszy św. śpiewając psalm, wygłaszając wraz z przedstawicielami rodziców wezwania w modlitwie powszechnej, niosąc dary do ołtarza oraz wypowiadając wezwania w modlitwie dziękczynnej po Komunii św.

            Rodzice dzieci pierwszokomunijnych ufundowali dary ołtarza, które będą służyły do sprawowania kultu: grupa z 12 maja ofiarowała monstrancję do kaplicy św. Faustyny, a grupa z 19 maja – kadzielnicę do bazyliki.

            Tradycją już się stało, że dzieci pierwszokomunijne z rodzicami po zakończeniu tzw. „białego tygodnia” udają się na pielgrzymkę na Jasną Górę, by podziękować Matce Bożej za dar przyjęcia Chrystusa do serca i by poprosić o opiekę na dalsze lata życia. Taka pielgrzymka odbyła się 27 maja.

 

11.05. 2013r. Dzień Lektora

W sobotę 11 maja, grupa lektorów z naszej parafii wzięła udział w Dniu Lektora. Podczas uroczystej Mszy świętej w Katedrze, ks. bp Krzysztof Wętkowski pobłogosławił uroczyście kandydatów do wykonywania funkcji lektora i ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Nowymi lektorami naszej parafii zostali Adam Majewski i Wiktor Adamski, a ceremoniarzem Norbert Wołowiec. Dalsza część uroczystości odbyła się w seminarium duchownym. Spotkanie zakończyła kawa w kleryckich pokojach, podczas której młodzi ludzie mogli bliżej poznać seminaryjne mury i klimat w nich panujący.

 

01 – 04.05.2013 r. – pielgrzymka do Wilna

            W długi majowy weekend 45 – osobowa grupa parafian pielgrzymowała z ks. prob. Piotrem Kotowskim do Wilna. Pierwszego dnia pielgrzymi zwiedzili klasztor pokamedulski w Wigrach oraz uczestniczyli we Mszy św. przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej w Sejnach. W Wilnie uczestniczyli we Mszy św. w Ostrej Bramie i w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zwiedzili kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, cmentarz na Rossie, katedrę, uniwersytet oraz miejsca związane z wielkimi polskimi poetami: Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim. Pątnicy odwiedzili też budynek byłego klasztoru, w którym kilka lat spędziła św. Faustyna. Program wyjazdu obejmował też zwiedzanie zamku w Trokach oraz spacer po Kownie. W drodze powrotnej pielgrzymi odwiedzili sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie, gdzie uczestniczyli we Mszy św.

2 – 3. 05.2013 r.  Parafiada Archidiecezji Gnieźnieńskiej

W dniach 2-3 maja w Inowrocławiu odbywała się IX Parafiada Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w której drużyny z ponad 30 parafii rywalizowały na polu sportowym, wokalnym i intelektualnym.

Również nasza parafia wystawiła swoją reprezentację. Pierwszego dnia nasi młodzi sportowcy zdominowali rozgrywki tenisa stołowego, co wzbudziło podziw i respekt wśród przeciwników. Drugi rok z rzędu bezkonkurencyjni okazali się nasi siatkarze, którym nie przeszkodziło nawet to, że rywale przez cały turniej grali z przewagą jednego zawodnika. Na podium stanęli również nasi piłkarze w kategorii otwartej i szkoły podstawowej. Miejsca na podium zajęli także nasi biegacze.

Każdy z naszych sportowców dołożył swoją cegiełkę do tego, że nasza reprezentacja ukończyła rywalizację w klasyfikacji generalnej na 3.miejscu. A jako, że „apetyt rośnie…”, za rok postaramy się zaatakować wyższe stopnie podium.

20 .04.2013r. Mistrzostwa w piłce nożnej

            W sobotę, w hali sportowej w Kiszkowie, odbyły się IV Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Piłce halowej w kategorii ponadgimnazjalnej. Z powodzeniem wystartowali w nich nasi lektorzy, którzy zajęli II miejsce, zdobywając okazały puchar dla naszej parafii.

 

28 – 31.03.2013 r. – Triduum Paschalne

            Triduum Paschalne, to pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Są to najważniejsze dni w roku, do których cała wspólnota parafialna duchowo się przygotowuje przez cały Okres Wielkiego Postu oraz przez sakrament pokuty i pojednania, który tradycyjnie przeżywamy w naszej parafii w sobotę przed Niedzielą Palmową.

            Wielki Czwartek, to dzień upamiętniający Ostatnią Wieczerzę, na której Pan Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej sprawowali wszyscy księża pracujący w naszej parafii, pod przewodnictwem ks. Proboszcza. Na początku przedstawiciele parafii złożyli duszpasterzom życzenia z okazji Święta Kapłanów. Po uroczystej Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. ciemnicy, którą urządzono w kaplicy św. Barbary i tam trwała adoracja do godz. 22.00.

            W Wielki Piątek od rana trwała adoracja w ciemnicy. W godzinach przedpołudniowych na wspólnej adoracji zgromadzili się członkowie Żywego Różańca oraz dzieci przygotowujące się do I Komunii św. O godz. 10.00 zostało odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a o 18.00 Liturgia Męki Pańskiej, sprawowana przez ks. Macieja, z kazaniem diakona Piotra. Po liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego w kaplicy Miłosierdzia Bożego, gdzie trwała adoracja do godz. 23.00. Od 21.30 do 23.00 była jeszcze okazja do spowiedzi, z której skorzystało wielu parafian.

            Dekoracja Grobu Pańskiego nawiązywała do Roku Wiary. Tło stanowiła bazylika św. Piotra w Rzymie, z krzyża spływała sieć, a pod monstrancją były umieszczone księgi z tekstami dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego.

            W noc Zmartwychwstania Pańskiego Wigilii Paschalnej w naszej parafii przewodniczył ks. bp Krzysztof Wętkowski, nowy gnieźnieński biskup pomocniczy. Tradycyjnie pierwsza część, liturgia światła, rozpoczęła się przed kościołem poświęceniem ognia i wniesieniem paschału do świątyni. W czasie liturgii słowa Ks. Biskup wygłosił homilię, w której wyjaśnił symbole celebracji liturgicznej Wielkiej Nocy, którymi są: ogień i światło, woda oraz śpiew Alleluja. Po Eucharystii odbyła się procesja Eucharystyczna przy bazylice. W tym roku miała ona niezwykłą oprawę, ponieważ przemarsz odbywał się pomiędzy hałdami śniegu. Zimowa aura nie przeszkodziła wiernym w licznym uczestnictwie w Wigilii Paschalnej.

 

 08 - 09.03.2013 r. - Kurs lektorski

W poradniku lektora czytamy, że dobre i poprawne czytanie jest sztuką. Tym bardziej publiczne czytanie słowa Bożego, oznajmianie go w zgromadzeniu liturgicznym wymaga pewnego kunsztu. Nikt dotąd nie posiadł tej sztuki na tyle, aby nie mógł jej bardziej udoskonalić ani ulepszać.

Idąc za tą myślą, w dniach 8-9 marca, w naszej parafii zorganizowany został kurs lektorski dla naszego dekanatu. Uczestniczyło w nim 15 lektorów i tych, którzy przygotowują się do pełnienia tej służby. Dwudniowe spotkanie było połączeniem formacji wewnętrznej z warsztatami czytania, ćwiczeniami wymowy i artykulacji, a także nauką postawy i zachowania lektora w trakcie odczytywania lekcji Pisma Świętego. W piątkowy wieczór, uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie drogi krzyżowej, a także wysłuchali konferencji o Piśmie Świętym, w czasie której staraliśmy zrozumieć co to znaczy, że jest Ona Księgą Życia. Sobotnią część kursu rozpoczęliśmy nabożeństwem Słowa. Kolejną częścią były warsztaty, prowadzone przez polonistkę, w czasie których uczestnicy poznali tajniki poprawnej wymowy i akcentowania, co jest niezwykle ważne w ich po

Święta

Sobota, XIV Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Sonda